Thứ sáu, 22/12/17

Tọa đàm khoa học “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”


Ngày 22/12/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Thị trường khoa học và công nghệ là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực KH&CN quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ở Việt Nam, Nhà nước đã đưa ra những giải pháp nhằm phát triển các tổ chức trung gian hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Mặc dù trong thời gian qua, thị trường KH&CN đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Mối liên kết giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp còn yếu. Vai trò của các tổ chức trung gian chưa thể hiện được chức năng kết nối cung cầu, tư vấn chuyển giao công nghệ còn mờ nhạt. Hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp còn đang ở tình trạng tự phát, thiếu sự liên kết và chưa thực sự đủ mạnh để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nhấn mạnh đến các giải pháp để phát triển thị trường KH&CN như:Tiếp tục triển khai các biện pháp phát triển các tổ chức trung gian hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, tích cực tuyên truyền, gia tăng hoạt động chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước để thúc đẩy thương mại hóa, đưa công nghệ và sản phẩm công nghệ vào thực tiễn./.

Số lượt đọc1489