Thứ sáu, 15/12/17

Tọa đàm khoa học “Quan niệm về nhân lực khoa học, công nghệ của một số nước trên Thế giới”


Nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cả về chất và lượng. Tuy nhiên, hiện đang có nhiều quan niệm khác nhau trong việc xác định nhân lực KH&CN. Để làm rõ hơn về vấn đề này, ngày 15/12/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học “Quan niệm về nhân lực khoa học, công nghệ của một số nước trên Thế giới”.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi và phân tích về khái niệm nhân lực KH&CN và tình hình áp dụng của một số quốc gia. Trên thế giới, nhiều nước quan niệm về nhân lực KH&CN theo trường phái của khối các nước OECD. Theo đó, nhân lực khoa học và công nghệ là những người đã tốt nghiệp đại học về mặt học vấn hoặc đã được tuyển dụng vào một nghề khoa học và kỹ thuật đòi hỏi ở mức cao về trình độ và tiềm năng sáng tạo. Đồng thời, một số nước khác lại áp dụng quan niệm của UNESCO về nhân lực KH&CN: “nhân lực khoa học công nghệ là tổng số nhân lực có trình độ hoặc số nhân lực có trình độ hiện đang công tác hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động khoa học và kỹ thuật trong một tổ chức hoặc đơn vị, và được trả lương theo quy định cho các dịch vụ của họ. Nhóm này gồm các nhà khoa học và kỹ sư, kỹ thuật viên và nhóm nhân viên hỗ trợ”. Singapore coi nhân lực KH&CN còn bao gồm cả công dân của Singapore hay người ngoại quốc, chỉ cần những người làm việc cho Singapore, phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước này và hưởng lương của Chính phủ Singapore chi trả.

Việt Nam vận dụng khái niệm nhân lực KH&CN như đã được nêu trong Luật KH&CN năm 2013: “Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và làm việc trong một ngành khoa học và công nghệ; đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, nhưng không làm việc trong một ngành khoa học và công nghệ nào; chưa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, nhưng làm một công việc trong một lĩnh vực khoa học và công nghệ đòi hỏi trình độ tương đương”.

Việc lựa chọn khái niệm nhân lực KH&CN giúp các nước có chiến lược xây dựng các chính sách phát triển và đầu tư cho đội ngũ này một cách đúng đắn và phù hợp. Đầu tư cho nhân lực KH&CN cũng là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của đất nước./.

Số lượt đọc1509