Thứ tư, 13/12/17

Tọa đàm khoa học “Đổi mới chính sách tài chính gắn với hoạt động khoa học công nghệ”


Ngày 13/12/2017, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới chính sách tài chính trong khoa học công nghệ”.

Trao đổi tại buổi tọa đàm khoa học, các đại biểu đã cho rằng, việc đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN luôn là một trong những trọng tâm then chốt nhằm thúc đẩy sự phát triển của KH&CN. Nhìn chung, các nhóm giải pháp tài chính cho hoạt động KH&CN đã có những đổi mới nhất định, nhưng vẫn chưa giải quyết được những vướng mắc trong thực hiện. Một số khó khăn, bất cập trong thời gian qua liên quan tới phương thức phân bổ NSNN cho các tổ chức KH&CN chưa gắn với các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể; cơ chế quản lý, xác định các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước để làm cơ sở phân bổ ngân sách; nguồn lực ngoài NSNN chưa được khai thác hiệu quả để đầu tư phát triển KH&CN; khó khăn trong việc thực hiện tự chủ tại các tổ chức KH&CN;… Nhằm tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính, trong thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp lớn như:

- Huy động và đa dạng hoá nguồn lực đầu tư;

- Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng NSNN;

- Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp khoa học công lập;

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí NSNN đối với lĩnh vực KH&CN.

Số lượt đọc1381