Thứ sáu, 01/09/17

Sinh hoạt học thuật: Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo trong bối cảnh hiện nay


Sáng ngày 1/9/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo trong bối cảnh hiện nay”.

Gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học là một chủ đề luôn nhận được sự quan tâm của xã hội nói chung cũng như cộng đồng khoa học nói riêng. Thông qua đào tạo, tri thức đúc rút từ hoạt động nghiên cứu sẽ có thêm một cơ hội được ứng dụng, được truyền tải và phổ biến tới người sử dụng. Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo cũng có nhu cầu nhất định trong việc cập nhật các tri thức mới, các kết quả nghiên cứu để nâng cao chất lượng của các giáo trình, bài giảng, đổi mới môi trường học tập và đào tạo.

Trong giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam, hoạt động nghiên cứu về cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam chủ yếu do các viện nghiên cứu và một số trường đại học thực hiện. Tuy đã có sự tham gia của khối đại học trong việc triển khai các nghiên cứu, tuy nhiên hoạt động nghiên cứu còn tách rời đào tạo khiến cho các kết quả nghiên cứu chưa phát huy được hết tác dụng và thiếu tính lan tỏa,  do vậy cũng không tạo nên sức ép nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu.

Hiện nay, một số viện nghiên cứu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã triển khai các hoạt động đào tạo ở một số lĩnh vực như: quản lý KH&CN, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, đổi mới sang tạo và khởi nghiệp… Đây là môi trường rất tốt để tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về thiếu hụt nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn và quá trình phát triển./.

Số lượt đọc646