Thứ tư, 16/03/16

Viện Công nghệ sinh học - Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng sản xuất


Giai đoạn 2007 - 2015, Viện Công nghệ sinh học (CNSH), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam được Bộ Công Thương giao thực hiện 7 đề tài khoa học nghiên cứu và úng dụng CNSH thuộc lĩnh vực công nghiệp, chế biến vào thực tiễn sản xuất. Đến nay, các đề tài đã đạt được thành công trong nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại một số doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu các đề tài của Viện CNSH được thực hiện tại cơ sở sản xuất đã tạo sự gắn kết giũa nghiên cứu - ứng dụng - sản xuất - kinh doanh thông qua việc đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Theo báo cáo của Viện CNSH, các đề tài, dự án thuộc Đề án “Phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực chế biến đến năm 2020” giai đoạn 2007 - 2015 được triển khai dựa trên nền tảng nghiên cứu cơ bản, áp dụng hiệu quả công nghệ nền (kỹ thuật sinh học phân tử, công nghệ protein, bảo tồn và khai thác nguồn gen bản địa...), kết hợp với công nghệ hiện đại để sản xuất các enzyme, protein tái tổ hợp ứng dụng trong các ngành công nghiệp, phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đề tài cũng thành công trong việc xây dựng các quy trình công nghệ, mô hình thiết bị và sản xuất được các sản phẩm enzyme, protein tái tổ hợp, sản phẩm chitin, chitosan, COS, bột lông vũ và một số các sản phẩm thực phẩm chức năng như viên nang omega-3, omega-6... Các quy trình công nghệ được triển khai áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp.

Cụ thể với Đề tài “Nghiên cứu quy trình tách chiết dầu sinh học giàu axit béo omega-3 và omega-6 (EPA, DHA, DPA) từ sinh khối tảo biển dị dưỡng” đã xây dựng được quy trình công nghệ tách chiết, bảo quản dầu sinh học; sản xuất 10.000 tấn viên nang mềm chứa algal oil omega-3-6. Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất keratinase ứng dụng trong chế biến lông vũ làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi” cũng đưa ra được quy trình sản xuất enzyme bằng phương pháp hiện đại, tạo ra chế phẩm bột lông vũ có bổ sung keratinase tái tổ họp. Ở Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng enzyme tạo nanochitin để sản xuất biosorbent sử dụng trong công nghiệp hóa dược” xây dựng thành công quy trình công nghệ thu nanochitin và sản xuất biosorbent. Các kết quả quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu sản xuất enzyme á-amylase bền nhiệt tái tổ hợp ứng dụng trong công nghiệp dệt” cho thấy, đã sản xuất thành công a-amylase bền nhiệt từ chủng tái tổ hợp bacillus subtilis 168M và ứng dụng trong công nghiệp dệt (giai đoạn rũ hồ vải).

Các đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzyme chitinase và chitosanase tái tổ hợp; nghiên cứu công nghệ sản xuất enzyme proteaza và enzyme lipaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da và sản xuất chất tẩy rửa; nghiên cứu công nghệ sản xuất lignin peroxidase và laccase từ vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp sản xuất giấy cũng có kết quả khả quan.

Có thể nói, ở lĩnh vực CNSH, Viện có đầy đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật để thực hiện nhiều đề tài, dự án ứng dụng CNSH vào sản xuất, đặc biệt trong chế biến, bảo quản, chăn nuôi và các lĩnh vực liên quan đến nông, lâm sản... Tuy nhiên, việc phối hợp với các đơn vị triển khai và doanh nghiệp sản xuất để đưa ra ứng dụng còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, Viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai ứng dụng trên nền tảng cơ bản và kết hợp với doanh nghiệp để ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ đời sống xã hội.

Hải Nam

Báo Công thương số 9 ngày 20/1/2016; tr15

Số lượt đọc1990