Thứ tư, 16/03/16

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh khoa học và công nghệ phát triển ĐBSCL


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa tới dự hội nghị giám sát của ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cùng tham dự hội nghị.

Thủ tướng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyển ĐBSCL cần chú trọng hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN; đẩy mạnh hơn việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu, nhất là khoa học ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý và thúc đẩy KH&CN, để KH&CN đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả hơn, thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh, bển vững.

 
Trần Lưu

Khoa học và phát triển số 11 ngày 10/3/2016

Số lượt đọc1350