RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN cung cấp 


 

         Tin  hoạt động  Link liên kết RSS
         Tin hiến lược chính sách  Link liên kết RSS
         Tạp chí  Link liên kết RSS
         Vấn đề trao đổi  Link liên kết RSS
         Tiêu điểm tiến sĩ  Link liên kết RSS
         Tiêu điểm thạc sĩ  Link liên kết RSS
         Tin  hoạt động  Link liên kết RSS


 

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.