Thông báo tuyển sinh 
tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học     chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412
tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412  (03/04/17)

Về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412...


Thông báo về việc lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ đợt 2/2016
Thông báo về việc lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ đợt 2/2016 (23/05/16)

Tại thông báo số 78/TB-VCLCS ngày 14/04/2016 của Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.04.12, nay căn cứ vào tình hình thực tiễn, Viện Chiến lược và chính sách ...


Thông báo tuyển sinh đợt 2 đào tạo trình độ thạc sĩ 2016
Thông báo tuyển sinh đợt 2 đào tạo trình độ thạc sĩ 2016 (24/04/16)

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Khoa học Xã hội tuyển sinh đợt 2 đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412, theo hình thức chính quy không tập trung, thời gian 2 năm....


Thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412
Thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412 (23/04/16)

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức năm 2016 cho thí sinh dự thi cao học đợt 2-2016 chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412, thông tin chi tiết xem tại đây :...


Thông báo về việc lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ
Thông báo về việc lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (19/10/15)

Tại thông báo số 203/TB-VCLCS ngày 17/09/2015 của Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.04.12, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký học được ấn đính vào ngày 20...


Thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412
Thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412 (01/10/15)

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức năm 2015-2016 cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412, thông tin chi tiết xem tại đây :...


Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3016137