Chủ đề trao đổi 
Xây dựng khung thể chế khuyến khích thương mại
Xây dựng khung thể chế khuyến khích thương mại  (11/11/16)

Môi trường thể chế tạo thuận lợi thương mại ở tầm vĩ mô có nhiều vấn đề. Có quá nhiều kế hoạch chiến lược với các kế hoạch và hoạt động chồng chéo nhau, nhưng không có kế hoạch nào coi tạo thuận lợi thương mại là vấn đề trung tâm, chưa nói đến việc lồng ghép với các chương trình phát triển thương mại, công nghiệp và nguồn nhân lực khác. Các thỏa thuận quốc tế về lĩnh vực này tuy đã ký kết nhưng ch...


Thiết lập môi trường cạnh tranh_Động lực thúc đẩy thương mại Việt Nam
Thiết lập môi trường cạnh tranh_Động lực thúc đẩy thương mại Việt Nam (07/11/16)

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu " Thiết lập môi trường cạnh tranh_Động lực thúc đẩy thương mại Việt Nam - Setting the competitive context_Trade dynamics in Vietnam " Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội Điện t...


Xây dựng khung thể chế khuyến khích thương mại
Xây dựng khung thể chế khuyến khích thương mại (06/11/16)

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu " Xây dựng khung thể chế khuyến khích thương mại - Setting the institutional framework favorable for trade " Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội Điện thoại: 38 266 560...


Tái cơ cấu chuỗi cung ứng Việt Nam - Supply chain restructuring in Vietnam
Tái cơ cấu chuỗi cung ứng Việt Nam - Supply chain restructuring in Vietnam (06/11/16)

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu " Tái cơ cấu chuỗi cung ứng Việt Nam - Supply chain restructuring in Vietnam " Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội Điện thoại: 38 266 560...


Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng (05/11/16)

Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 1-2011) đã ghi: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Xin giới thiệu tóm lược bài viết của GS.TS....


Tái cơ cấu chuỗi cung ứng Việt Nam
Tái cơ cấu chuỗi cung ứng Việt Nam (15/07/16)

Yếu kém trong chuỗi cung ứng hàng công nghiệp chế biến và sản phẩm nông nghiệp đã cản trở Việt Nam giảm chi phí xuất khẩu để tạo giá trị gia tăng cần thiết. Hạn chế chủ yếu đối với hàng công nghiệp chế biến là phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu và khả năng hạn chế trong việc tìm nguồn ngu...Các tin khác

Bắt đầu
1


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3016101