Hợp tác quốc tế 
Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu-ACCCRN-Hợp phần Việt Nam
Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu-ACCCRN-Hợp phần Việt Nam  (24/12/13)

Vai trò của Viện NISTPASS: Cơ quan điều phối hợp phần nghiên cứu tại Việt Nam Giám đốc dự án: Tiến sĩ Mai Hà- Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ...


Cải cách chính sách NC-TK trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế
Cải cách chính sách NC-TK trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế (23/12/13)

Giám đốc dự án: TS. Đặng Duy Thịnh Điều phối viên: KS. Nguyễn Văn Học...


Cung cấp tài chính cho công tác nghiên cứu và đào tạo sau đại học (RAPOGE)
Cung cấp tài chính cho công tác nghiên cứu và đào tạo sau đại học (RAPOGE) (23/12/13)

Giám đốc dự án: Ts. Lê Đình Tiến Điều phối viên: Cử nhân Trần Chí Đức...


Diễn đàn tri thức về thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực châu Á
Diễn đàn tri thức về thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực châu Á (23/12/13)

Tổ chức Tài trợ: Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Điển (Sida) Tổ chức điều phối cấp vùng: Viện môi trường Stockholm (Thụy điển) Bắt đầu triển khai từ tháng 9/2010...


Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan (VNRP)
Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan (VNRP) (23/12/13)

Giám đốc dự án: TS. Lê Đình Tiến Thời gian thực hiện : Giai đoạn II (1997-2002) Chương trình VNRP được điều hành bởi 2 bộ phận : Hội đồng chỉ đạo và Ban thư ký....


Hỗ trợ xây dựng khung chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới
Hỗ trợ xây dựng khung chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới (23/12/13)

Tên Tiểu Dự án: "Hỗ trợ xây dựng khung chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới và cơ chế điều chỉnh"...


Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3016019