Thông tin về tổ chức 
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN  (16/12/15)

Với chức năng, nhiệm vụ chính của Viện là nghiên cứu về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, hàng năm, Viện rất chú trọng công tác đề xuất và triển khai các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới. ...


Tình hình hoạt động chung của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015
Tình hình hoạt động chung của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015 (16/12/15)

Năm 2015, là một năm nhiều thách thức với công tác của Viện. Trong bối cảnh rất nhiều các văn bản mới liên quan đến hoạt động quản lý, triển khai nhiệm vụ có hiệu lực thi hành, tạo nên những thay đổi rất lớn trong công tác của Viện cũng như các đơn vị liên quan. Bên cạnh những đổi mới, góp phần tháo...


Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (16/12/15)

Tổ chức Hội thảo quốc tế Chủ trì và phối hợp với Viện Sau đại học về Nghiên cứu Chính sách Nhật Bản (GRIPS) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho khoa học và công nghệ" thời gian: 02 ngày (27-28/5/2015) tại Hà Nội với sự tham dự của gần 70 đại biểu từ các cơ qua...


Kết quả công tác tổ chức cán bộ và quản trị hành chính năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
Kết quả công tác tổ chức cán bộ và quản trị hành chính năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (16/12/15)

1. Công tác tổ chức cán bộ Việc củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và mạnh về chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu trong công tác tổ chức cán bộ của Viện. Năm 2015, Viện vẫn tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ mới, tiến hành đánh giá năng lực cán bộ thông qua kế...


Kết quả hoạt động năm 2015 của Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN
Kết quả hoạt động năm 2015 của Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN (16/12/15)

Sau 4 năm hoạt động, Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các bài viết, thay đổi cấu trúc làm phong phú hơn nội dung, hoàn thiện về hình thức. Đến nay, Tạp chí đã dần khẳng định được chỗ đứng trong cộng đồng khoa học, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Vi...


Kết quả công tác thông tin, thư viện và Đào tạo sau đại học năm 2015 của Viện Chiến lược và chính sách KH&CN
Kết quả công tác thông tin, thư viện và Đào tạo sau đại học năm 2015 của Viện Chiến lược và chính sách KH&CN (16/12/15)

1. Công tác đào tạo sau đại học Năm 2015 là năm thứ hai Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN triển khai thí điểm đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành Quản lý KH&CN. Đây là chuyên ngành còn rất mới ở Việt Nam, trong khi nhu cầu đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý KH&CN là rất lớn, nên đòi hỏi đ...


Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3016175