Giới thiệu viện 
Ban lãnh đạo viện
Ban lãnh đạo viện  (04/10/19)

Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ...


Ban Chính sách đầu tư và tài chính KH&CN
Ban Chính sách đầu tư và tài chính KH&CN (01/01/17)

Phó trưởng Ban - Phụ trách Ban: ThS. Cao Thị Thu Anh Chức năng nhiệm vụ...


Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN
Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN (01/01/17)

Phó trưởng Ban: TS. Hoàng Văn Tuyên Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Lan Anh Chức năng nhiệm vụ...


Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học
Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học (01/01/17)

Trưởng Ban: TS. Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng Phụ trách Ban Chức năng nhiệm vụ...


Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN
Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN (01/11/16)

Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm: TS. Bạch Tân Sinh Chức năng nhiệm vụ...


Ban Chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ
Ban Chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ (01/11/16)

Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Võ Hưng Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Thanh Tùng Chức năng nhiệm vụ...


Bắt đầu
1


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3015861